TOEIC ข้อมูลการสอบ TOEIC

toeic คืออะไร


TOEIC คืออะไร?
ที่มาของข้อสอบ TOEIC และ ความสำคัญของข้อสอบ TOEIC

ข้อสอบ toeic แบบใหม่


ข้อสอบ TOEIC แบบใหม่
ลักษณะของข้อสอบ TOEIC แบบใหม่ (Redesigned TOEIC)
>> ความแตกต่างระหว่าง TOEIC ใหม่ และ เก่า

จองที่นั่งสอบ toeic

ขั้นตอนการจองที่นั่งสอบ
วิธีที่ถูกต้องในการจองที่นั่งสอบ TOEIC และ เงื่อนไขต่างๆ

ศูนย์สอบ toeic

เกี่ยวกับศูนย์สอบ TOEIC
ข้อมูลต่างๆที่สำคัญเกี่ยวกับศูนย์สอบ TOEIC (CPA Thailand)
>> วิธีการเดินทางไปยังศูนย์สอบ TOEIC
>> TOEIC Official Website (CPA)
>> TOEIC Official Website (ETS)
TOEFL ข้อมูลการสอบ TOEFL

toefl คืออะไร


TOEFL คืออะไร?
ที่มาของข้อสอบ TOEFL และ ความสำคัญของข้อสอบ TOEFL

ข้อสอบ toefl iBT


โครงสร้างข้อสอบ TOEFL iBT
โครงสร้างข้อสอบ TOEFL iBT (internet-based Test)
>> เนื้อหาข้อสอบ TOEFL iBT

กฎการสอบ TOEFL

กฎระเบียบการสอบ TOEFL
กฎระเบียบและขั้นตอนในการสอบ TOEFL ที่ทุกคนต้องปฏิบัติตามเมื่อเข้าสอบ

วิธีการสมัครสอบ TOEFL

วิธีการสมัครสอบ TOEFL
ขั้นตอนและวิธีการสมัครสอบ TOEFL ต่างๆภายในประเทศไทย
>> เช็คตารางสอบ TOEFL ในประเทศไทย
>> TOEFL fficial Website (ETS)
IELTS ข้อมูลการสอบ IELTS

IELTS คืออะไร


IELTS คืออะไร?
ที่มาของข้อสอบ TOEIC และ ความสำคัญของข้อสอบ TOEIC
>> รายชื่อสถาบันการศึกษาในสหรัฐอเมริกาที่รับผลสอบ IELTS (ข้อมูลปี 2553)

ข้อสอบ IELTS


ข้อสอบ IELTS
ลักษณะของข้อสอบ TOEIC แบบใหม่ (Redesigned TOEIC)

ผลสอบ IELTS

ผลสอบ IELTS
คะแนนผลสอบ IELTS และ ความหมายของคะแนนระดับต่างๆ ตั้งแต่ 1-9
>> ตรวจผลการสอบ IELTS
(สำหรับผู้สอบกับ British Council)

วิธีการสมัครสอบ IELTS

วิธีการสมัครสอบ IELTS
วิธีการและขั้นตอนต่างๆในการสมัครสอบ IELTS กับศูนบ์สอบต่างๆในประเทศ
>> IELTS Official Website

ฝึกทำข้อสอบ TOEIC TOEFL IELTS ออนไลน์ฟรี คลิก

 
Home