ขั้นตอนการจองที่นั่งสอบ TOEIC PDF Print E-mail

ขั้นตอนการสำรองที่นั่งสอบ TOEIC

สอบ toeic

1. ผู้สมัครสอบ TOEIC สามารถสำรองที่นั่งทาง:
โทรศัพท์ ศูนย์สอบ TOEIC สาขา กรุงเทพ (02) 260 7061, (02) 259-3990
ศูนย์สอบ TOEIC สาขา เชียงใหม่ (53) 248-208, (53) 306-600
อีเมล์ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
2. ผู้สมัครสอบ TOEIC จะต้องทำการสำรองที่นั่งสอบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน (จันทร์-ศุกร์) ก่อนวันที่ต้องการเข้าสอบ
3. ผู้สมัครสอบจะต้องให้ข้อมูลเหล่านี้แก่เจ้าหน้าที่
- หมายเลขบัตรประชาชน  13 หลัก (สำหรับผู้ที่ไม่ใช่สัญชาติไทย ให้ใช้เลขจากหนังสือเดินทางแทน)
- ชื่อและนามสกุล ภาษาอังกฤษ
- วัน เดือน ปี เกิด (Month/Day/19YY)
- เบอร์โทรศัพท์
- วันที่ต้องการสำรองที่นั่งสอบ
- เวลาที่ต้องการสำรองที่นั่งสอบ (9.00 น. หรือ 13.00 น. เป็นช่วงเวลาสอบปกติ หากมีการจัดรอบสอบเพิ่มเติม จะมีการแจ้งให้ทราบ)
4. หากต้องการยกเลิก หรือ เลื่อนวันเวลาที่ได้สำรองที่นั่งสอบไว้ จะต้องติดต่อเจ้าหน้าที่อย่างน้อย 1 วันก่อนวันที่สำรองที่นั่งสอบไว้ หากไม่ดำเนินการดังกล่าว จะถูกปรับจำนวนเงิน 500 บาทโดยจำนวนเงินนี้จะถูกเพิ่มเข้าไปในค่าสมัครสอบครั้งต่อไป
5. หากดำเนินการสำรองที่นั่งสอบผ่านทางอีเมล์ จะต้องส่งข้อมูลทั้งหมดข้างต้นมายัง This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it โดยทางศูนย์สอบ TOEIC จะไม่ส่งอีเมล์ยืนยันการสำรองที่นั่งกลับมาแต่อย่างใด หากต้องการการยืนยัน กรุณาโทรสอบถามเจ้าหน้าที่ศูนย์สอบ TOEIC โดยตรง

 

 
Home TOEIC จองที่นั่งสอบ TOEIC