คุณสอบ TOEIC ได้คะแนนเท่าไร?

คุณสอบ TOEIC ได้คะแนนเท่าไร?
น้อยกว่า 500
203  44.2%
500-650
108  23.5%
650-800
84  18.3%
800-900
34  7.4%
900 ขึ้นไป
30  6.5%

Number of Voters  :  459
First Vote  :  Tuesday, 26 October 2010 16:15
Last Vote  :  Friday, 26 July 2019 06:16
Home คุณสอบ TOEIC ได้คะแนนเท่าไร?